Ledutveckling

Seskarö Trails – ett friluftsområde för alla

Seskarö Trails ska bli norra Sveriges roligaste friluftsarena och ett attraktivt och lättillgängligt alternativ för minnesvärda naturupplevelser i kustregionen.

Vi vill göra naturen på Seskarö och i Haparanda Skärgård tillgänglig för så många människor som möjligt och främja ett aktivt familje-, och friluftsliv i regionen för både lokalbefolkningen, besökare och internationella turister. Projektet ska skapa förutsättningar för lättillgängliga och minnesvärda naturupplevelser genom etablering av leder och infrastruktur, samt genom analogt och digitalt informationsmaterial.

Seskarö Trails är ett LEADER projekt som görs möjlig genom bidrag och finansiering genom Spira Mare 2000 med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, samt offentliga och privata medel. Framgångsfaktorn är partnerskap och engagemang, samt en gemensam vision om en blomstrande landsbygd.

Leader är en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan början 1990-talet. Den handlar om att man i ett område går samman och gör en plan/strategi för hur man vill jobba med att utveckla landsbygden ekonomiskt.

Delfinansiering sker från kommunerna som ingår i området, svenska staten och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Dessutom måste varje projekt ha privat medfinansiering, tex i form av nedlagd arbetstid eller andra resurser. LEADER översätts till “Samverkande åtgärder som verkar för att utveckla landsbygdens ekonomi.

Naturupplevelser som passar de flesta

Fjällturismen och stigcykling i Sverige riktar sig oftast till mer erfarna individer och friluftsmänniskor. Vi ser behovet för friluftsaktiviteter på mindre avancerad nivå, men i lika storslagen natur.

Seskarö har potentialen till just detta. Naturälskare, aktiva friluftsmänniskor, barnfamiljer, människor och grupper med särskilda behov och alla som inte har erfarenheten eller tid till en stor fjälläventyr ska ha möjlighet till minnesvärda naturupplevelser. Därför vill vi etablera en friluftsarena som passar de flesta.

Leder för många ändamål

Idag finns där 60 km uppmärkta sommarleder, tio rastplatser och några kilometer kajakleder. På vinterhalvåret preparera vi cirka 50 km vinterleder och skidspår.

Projektet ska utveckla frilufts arenan Seskarö Trails och etablera totalt cirka 100 km leder och ett tiotal rastplatser och tillhörande infrastruktur fram till sommar 2024.

Friluftsevenemang för alla

Genomförandet av friluftsarrangemang och tävlingar kommer ligga till grund för att sprida information om lederna på nationell och internationell nivå.

Seskarö Trailrun kommer anordnas i juni 2022 och 2023 för att marknadsföra de nyetablerade leder. Seskarö Trails medlemmar arrangera utflykter för allmänheten, för att skapa fler tillfällen att upptäcka Seskarös underbara natur.

Utforska Turförslag

Upplev Seskarö

sv_SESvenska