Joint development

Seskarö Trails – ett friluftsområde för alla

Seskarö Trails ska bli norra Sveriges roligaste friluftsarena och ett attraktivt och lättillgängligt alternativ för minnesvärda naturupplevelser i kustregionen.

Vi vill göra naturen på Seskarö och i Haparanda Skärgård tillgänglig för så många människor som möjligt och främja ett aktivt familje-, och friluftsliv i regionen för både lokalbefolkningen, besökare och internationella turister. Projektet ska skapa förutsättningar för lättillgängliga och minnesvärda naturupplevelser genom etablering av leder och infrastruktur, samt genom analogt och digitalt informationsmaterial.

Seskarö Trails är ett LEADER projekt som görs möjlig genom bidrag och finansiering genom Spira Mare 2000 med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, samt offentliga och privata medel. Framgångsfaktorn är partnerskap och engagemang, samt en gemensam vision om en blomstrande landsbygd.

Leader is a development method that has existed within the EU since the early 1990s. It is about coming together in an area and making a plan/strategy for how you want to work with developing the countryside economically.

Delfinansiering sker från kommunerna som ingår i området, svenska staten och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Dessutom måste varje projekt ha privat medfinansiering, tex i form av nedlagd arbetstid eller andra resurser. LEADER översätts till “Samverkande åtgärder som verkar för att utveckla landsbygdens ekonomi.

Nature experiences that suit most people

Mountain tourism and trail cycling in Sweden are usually aimed at more experienced individuals and outdoor enthusiasts. We see the need for outdoor activities at a less advanced level, but in equally magnificent nature.

Seskarö har potentialen till just detta. Naturälskare, aktiva friluftsmänniskor, barnfamiljer, människor och grupper med särskilda behov och alla som inte har erfarenheten eller tid till en stor fjälläventyr ska ha möjlighet till minnesvärda naturupplevelser. Därför vill vi etablera en friluftsarena som passar de flesta.

Leads for many purposes

Idag finns där 60 km uppmärkta sommarleder, tio rastplatser och några kilometer kajakleder. På vinterhalvåret preparera vi cirka 50 km vinterleder och skidspår.

Projektet ska utveckla frilufts arenan Seskarö Trails och etablera totalt cirka 100 km leder och ett tiotal rastplatser och tillhörande infrastruktur fram till sommar 2024.

Outdoor events for everyone

The implementation of outdoor events and competitions will be the basis for disseminating information about the trails on a national and international level.

Seskarö Trailrun will be organized in June 2022 and 2023 to market the newly established trails. Seskarö Trail's members arrange excursions for the public, to create more opportunities to discover Seskarö's wonderful nature.

Utforska Turförslag

Experience Seskarö

en_USEnglish