Yhteinen kehitys

Seskarö Trails – ett friluftsområde för alla

Seskarö Trails ska bli norra Sveriges roligaste friluftsarena och ett attraktivt och lättillgängligt alternativ för minnesvärda naturupplevelser i kustregionen.

Vi vill göra naturen på Seskarö och i Haparanda Skärgård tillgänglig för så många människor som möjligt och främja ett aktivt familje-, och friluftsliv i regionen för både lokalbefolkningen, besökare och internationella turister. Projektet ska skapa förutsättningar för lättillgängliga och minnesvärda naturupplevelser genom etablering av leder och infrastruktur, samt genom analogt och digitalt informationsmaterial.

Seskarö Trails är ett LEADER projekt som görs möjlig genom bidrag och finansiering genom Spira Mare 2000 med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, samt offentliga och privata medel. Framgångsfaktorn är partnerskap och engagemang, samt en gemensam vision om en blomstrande landsbygd.

Leader on kehitysmenetelmä, joka on ollut olemassa EU:ssa 1990-luvun alusta lähtien. Kyse on alueella kokoontumisesta ja suunnitelman/strategian tekemisestä, kuinka haluat työskennellä maaseudun taloudellisen kehittämisen parissa.

Delfinansiering sker från kommunerna som ingår i området, svenska staten och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Dessutom måste varje projekt ha privat medfinansiering, tex i form av nedlagd arbetstid eller andra resurser. LEADER översätts till “Samverkande åtgärder som verkar för att utveckla landsbygdens ekonomi.

Luontoelämyksiä, jotka sopivat useimmille ihmisille

Vuoristomatkailu ja polkupyöräily Ruotsissa on yleensä suunnattu kokeneemmille yksilöille ja ulkoilun harrastajille. Näemme ulkoilun tarpeen vähemmän edistyneellä tasolla, mutta yhtä upeassa luonnossa.

Seskarö har potentialen till just detta. Naturälskare, aktiva friluftsmänniskor, barnfamiljer, människor och grupper med särskilda behov och alla som inte har erfarenheten eller tid till en stor fjälläventyr ska ha möjlighet till minnesvärda naturupplevelser. Därför vill vi etablera en friluftsarena som passar de flesta.

Johtaa moneen tarkoitukseen

Idag finns där 60 km uppmärkta sommarleder, tio rastplatser och några kilometer kajakleder. På vinterhalvåret preparera vi cirka 50 km vinterleder och skidspår.

Projektet ska utveckla frilufts arenan Seskarö Trails och etablera totalt cirka 100 km leder och ett tiotal rastplatser och tillhörande infrastruktur fram till sommar 2024.

Ulkoilmatapahtumat kaikille

Ulkoilutapahtumien ja -kilpailujen toteuttaminen toimii pohjana reiteistä tiedottamiselle kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Seskarö Trailrun järjestetään kesäkuussa 2022 ja 2023 markkinoimaan vasta perustettuja polkuja. Seskarö Trailin jäsenet järjestävät yleisölle retkiä luodakseen lisää mahdollisuuksia tutustua Sekarön upeaan luontoon.

fiSuomi